I’m bigger than The Verve!

At least in the eyes of Norran. Norran gives me 4 NV-balls (haha that sounded funny):

“Kanske är det dags för Sofia Talvik att slå på riktigt nu. Hon spelade på den amerikanska Lollapaloozafestivalen för en knapp månad sedan efter att ha fått viss uppmärksamhet i USA. Det som talar för denna dämpade singer/songwriter är ett starkt låtmaterial som ligger i samma landskap som Britta Persson och Anna Ternheim. Skillnaden är att Talvik är mer lättillgänglig, utan att för den delen kännas ytlig. “Jonestown” är hennes tredje album och innehåller en rad fina bitar, inte minst inledande “As Summer Pass”.
Per Strömbro