An air of mystery…

… haunts Swedish Daily News (Dagens Nyheter's) reviewer PO Tidholm when he listens to "Street of Dreams".

Män med gitarr brukade vara en tröttsamt förutsägbar företeelse. I någon mån alltid likadana. Sedan några år har de unga kvinnorna med gitarr blivit fler och bildat en kritisk massa. Likheterna blir allt mer tydliga, den främsta finns att finna i språket.

För medan männen ofta valde en opersonlig svenska väljer kvinnorna engelskan, och de har – som till exempel Ternheim och Talvik – gjort den till sin, försvenskat den kan man säga. Sofia Talvik släpper nu sitt andra album, på eget bolag, i egen produktion. Det är en lågmäld popskiva med försiktigt melodiösa sånger, lite stråkar, piano och gitarrplock.

Det mesta känns trevligt ordinärt, utom språket, tonläget och den svenska accenten. Den skapar en omisskännlig stämning, ett lätt mystiskt uttryck. Så Talvik blir kvar i huvudet trots allt, med sin brytning och ljusa svenska röst.

Po Tidholm

Comments are closed.